Εταιρία

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2008 και έχει κατά βάση εμπορικό χαρακτήρα. Η δραστηριότητά της εντοπίζεται στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στον καρδιολογικό τομέα. Πελάτες είναι τα μεγάλα νοσοκομεία τα οποία έχουν αιμοδυναμικό εργαστήριο.
 Τα υλικά τα οποία εμπορευόμαστε είναι καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας (διαγνωστικοί, θεραπείας), αναλώσιμα υλικά, ειδικά σύρματα κ.α. Ο βασικός μας προμηθευτής του οποίου αντιπροσωπεύουμε τα υλικά είναι αμερικάνικης προέλευσης του οίκου Medtronic.  Αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον συγκεκριμένα χώρο. Επιπλέον εισάγουμε απο τους οίκους  BASTO VIEGAS (Πορτογαλία), PRESSURE PRODUCTS (ΗΠΑ).
Ο βασικός στόχος μας ειναι να γίνουμε η πρώτη ελληνική εταιρεία, η οποία θα είναι εξειδικευμένη στο χώρο της ηλεκτροφυσιολογίας και συγκεκριμένα στην μελέτη και στην κατάλυση αρρυθμιών
  Η εταιρεία έχει επενδύσει στην εγκατάσταση τεχνολογικών συστημάτων (υπολογιστών, τηλεφωνικό κέντρο κ.α) αλλά και προγραμμάτων όπως ERP. 
Η εταιρεία μας πέρασε επιτυχώς το 2009 τον έλεγχο πιστοποίησης του συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για τη διανομή Ιατροτεχνικών Προϊόντων ΔΥ8δ.

περισσότερα...

Υπέρταση

Τίτλος Ελληνικά
01  2014

Εμφυτεύσιμη συσκευή για την ανθεκτική υπέρταση


περισσότερα...
Υπέρταση